№ 2 (2018)

Вестник Пермского университета. История

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск Содержание

Содержание

Статьи

E. A. Mekhamadiev
PDF
5-14
T. V. Guimon
PDF
15-20
N. V. Filatova
PDF
21-30
K. V. Timchenko
PDF
31-37
I. V. Tsyganova
PDF
38-46
D. P. Adamov
PDF
47-55
E. V. Spitsina
PDF
56-64
Ju. A. Safronova
PDF
65-74
A. A. Rubtsov
PDF
75-84
A. V. Zakharov
PDF
85-99
G. N Sapozhnikova
PDF
100-108
G. P. Volgireva
PDF
109-118
O. M. Dolidovich
PDF
119-127
S. V. Ryazanova
PDF
128-135
O. V. Metel
PDF
136-144
A. V. Smetanin
PDF
145-154
G. A. Yankovskaya
PDF
155-163
D. A. Petushkova
PDF
164-173