№ 2 (2020)

Вестник Пермского университета. История

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск Информация об авторах Содержание

Содержание

Статьи

E. S. Zaitseva
PDF
5-16
S. S. Demina
PDF
17-23
B. A. Ilyushin
PDF
24-33
A. V. Chernykh
PDF
34-44
A. D. Turbin
PDF
45-56
M. S. Kamenskikh
PDF
57-66
N. B. Konchakovskaya
PDF
67-89
K. Y. Kladova
PDF
80-87
I. K. Kiryanov, V. Ya. Prizyuk
PDF
88-97
M. V. Medovarov
PDF
98-109
A. N. Yegorov
PDF
110-121
M. I. Tuluzakova
PDF
122-130
M. A. Klinova, A. V. Trofimov
PDF
131-137
E. V. Kamenskaya
PDF
147-156
Editorial Board
PDF
157
V. V. Ischchenko
PDF
158-162
M. N. Loukianov
PDF
163-166
S. A. Shein
PDF
167-176
I. A. Sokov
PDF
177-185
Михаил Сергеевич Каменских
I. K. Kiryanov, V. Ya. Prizyuk
88-97