№ 3 (2019)

Вестник Пермского университета. История

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск Содержание

Содержание

Статьи

O. V. Khlevniuk
PDF
5-14
V. A. Rybakov
PDF
15-24
K. A. Tanis
PDF
26-33
V. Р. Kliueva, R. Čepaitienė
PDF
34-48
G.A. Yankovskaya
PDF
49-50
M. Icuta, N. L. Pushkareva
PDF
51-66
Z. Z. Mukhina, A. V. Belova
PDF
67-75
C. Chatterjee, K. Petrone
PDF
76-84
V. A. Veremenko, S. V. Lyubichankovsky
PDF
85-94
D. B. Vershinina, O. V. Timofeeva
PDF
95-108
L. I. Borodkin
PDF
109-117
D. S. Zhukov, V. V. Kanishchev
PDF
118-136
A. Y. Volodin
PDF
137-145
N. G. Povroznik, I. D. Ismakaeva
PDF
146-158
M. Thaller
159-174
D. A. Gagarina, S. I. Kornienko
PDF
175-183
S. V. Kondratiev
PDF
184-188
T. S. Sidorkina
PDF
189-198