№ 2 (2019)

Вестник Пермского университета. История

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск Содержание

Содержание

Статьи

G. Kh. Samigulov
PDF
5-13
R. Yu. Pochekaev
PDF
14-23
I. R. Hamzin
PDF
24-32
E. M. Glavatskaya, D. S. Bakharev, A. V. Bobitsky
PDF
33-43
A. A. Valitov, S. M. Shapovalov
PDF
44-52
M. Yu. Iliushina
PDF
53-61
Е. А. Меkhamadiev
PDF
62-67
A. A. Yefimov
PDF
68-75
G. N. Plotnikova, S. N. Plotnikov
PDF
76-86
I. A. Golovnev
PDF
87-96
E. A. Kasakow
PDF
97-108
A. I. Savin
PDF
109-121
A. D. Popov
PDF
122-131
D. S. Mitiureva
PDF
132-136
N. F. Shestakova
PDF
137-141
V. S. Gruzdinskaya, V. P. Korzun
PDF
142-154