№ 3 (2013)

Вестник Пермского университета. История

Содержание

Статьи

Z. Z. Mukhina
PDF
7 - 15
D.A. Stepnova
PDF
16 - 19
A.V. Tolochko
PDF
20 - 26
A.N. Kabatskov
PDF
27 - 33
M. S. Kamenskikh
PDF
34 - 43
I. V. Poberezhnikov
PDF
44 - 52
E.S. Prokhorova
PDF
53 - 59
А.V. Gnoevykh
PDF
60 - 69
O.A. Ostrovskaya
PDF
70 - 78
S.M. Ryazanov
PDF
79 - 88
I. K. Kiryanov
PDF
89 - 94
P.A. Korchagin
PDF
95 - 104
V. V. Shevtsov
PDF
105 - 123
D. I. Kosolapova
PDF
124 - 135
E.A. Zhdankova
PDF
136 - 143
A.V. Chashchukhin
PDF
144 - 154
A.D. Popov
PDF
155 - 165
V.G. Shishka
PDF
166 - 175
M. I. Degtyareva, N.E. Degtyareva
PDF
176 - 187
A. S. Kimerling
PDF
188 - 195
A.B. Suslov
PDF
196 - 201
G.Kh. Kazakova
PDF
202 - 206
I. V. Smolnyak
PDF
207 - 217
Sh. Demir
PDF
218 - 224
V.M. Toporkov
PDF
225 - 232
L.M. Sokolshchik
PDF
233 - 242
D.B. Vershinina
PDF
243 - 255