№ 1 (2018)

Вестник Пермского университета. История

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск Содержание

Содержание

Статьи

P. A. Kosintsev, V. G. Kotov, A.V. Panteleev, A.G. Yakovlev
PDF
5-19
Yu. B. Serikov
PDF
20-30
E. L. Lychagina, N.S. Batueva
PDF
31-43
A. V. Vasilyeva, V. V. Mingalev, M. L. Pereskokov
PDF
44-61
О.А. Kazantseva
PDF
62-70
N. P. Matveeva, A. S. Zelenkov
PDF
71-85
O.S. Belyavskaya (Krapacheva)
PDF
86-100
G. P. Golovchanskii, A. F. Melnichuk
PDF
101-108
N.A. Belova
PDF
112-120
A. Plate
PDF
121-128
E. V. Shishkina
PDF
129-137
A. V. Chernykh
PDF
138-148
V. V. Ustyugova
PDF
149-158
I. K. Kiryanov
PDF
159-164
T. N. Rakov
PDF
165-171
O. A. Habibrahmanova
PDF
172-179
A. V. Chashchukhin
PDF
180-188
M. O. Piskunov
PDF
189-199
G. A. Yankovskaya
PDF
200-202