№ 1 (2019)

Вестник Пермского университета. История

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск Содержание

Содержание

Статьи

Yu. B. Serikov
PDF
5-19
T. Yu Klement'eva, A. Ya. Trufanov
PDF
20-33
A.A. Vybornov, E.L. Lychagina, I. N. Vasilyeva, A.F. Melnichuk, M. A. Kulkova
PDF
34-47
M. G. Ivanova, I.V. Zhurbin
PDF
48-55
N.B. Krylasova, Yu. A. Podosenova, A.N. Sarapulov
PDF
56-72
P.A. Snitkovskaya, E.R. Usmanova
PDF
73-86
Iu. А. Shkuratok
PDF
87-94
G. A. Yankovskaya
PDF
95-100
I. V. Narskiy
PDF
101-113
F.B. Shenk
PDF
114-128
A.A. Salnikova
PDF
129-137
S. Yu Malysheva
PDF
138-147
Yu. L. Slezkin
PDF
148-152
I. E. Sirotkina
PDF
153-164
A.A. Fokin
PDF
165-174
O. Bukhina, N.A. Mitsyuk, N. L. Pushkareva
PDF
175-180