№ 2 (2017)

Вестник Пермского университета. История

Содержание

Статьи

P. A. Korchagin
PDF
5-16
L. A. Obukhov
PDF
17-26
Yu. N. Timkin
PDF
27-33
M. A. Pogorelov
PDF
34-44
E. H. Hovhannisyan
PDF
45-54
V. L. Gayduk
PDF
55-62
E. S. Berezina
PDF
63-74
O. V. Ignatieva
PDF
75-84
L. P. Piskunova, L. E. Starostova, I. V. Yankov
PDF
85-98
L. М. Nemchenko
PDF
99-10
A. V. Artemov
PDF
106-114
R. T. Ganiev
PDF
115-121
D. N. Maslyuzhenko
PDF
122-131
A. G. Prazdnikov
PDF
132-137
A. S. Kuklina
PDF
138-145
A. A. Tereshchuk
PDF
146-155
S. M. Ryazanov
PDF
156-165
V. V. Mitrofanov
PDF
166-171