№ 1 (2015)

Вестник Пермского университета. История

Содержание

Статьи

V.G. Kotov
7-20
S. V. Sotnikova
PDF
21-30
A. E. Mitriakov
31-36
D. A. Maystrenko, A. F. Melnichuk
PDF
37 - 52
E. V. Goldina
PDF
53 - 69
V. A. Bernts
70 - 84
M. S. Korenyuk
85-98
M .L. Pereskokov
PDF
99 - 113
M .L. Pereskokov
PDF
99 - 113
N. G. Bryukhova, Y. A. Podosyenova, N. B. Krylasova
114-131
E.L. Lychagina, N. E. Zaretskaya
PDF
132- 140
Yu. B. Serikov
PDF
141 - 150
A. I. Tuzbekov
PDF
151 - 157
V. V. Medvedev
PDF
158 - 164
A. Yu. Roschupkin
PDF
165 - 173
N. N. Kryuchkov
PDF
174 - 182
G. N. Chagin
PDF
183 - 194
O. V. Ignatieva
PDF
195 - 204
A. E. Andreev
PDF
205 - 214
V. S. Minyashev
PDF
215 - 219
Ju. S. Kolchanova
PDF
220 - 227
A. V. Chashchukhin
PDF
228 - 235
V. N. Mukhin
PDF
236 - 241
O. B. Molodov
PDF
242 - 248
L.M. Sokolshchik
PDF
249 - 258
P.A. Luzin
PDF
259 - 267