«ЛЕНИНОПАД»: ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПРОШЛОГО КАК СПОСОБ КОНСТРУИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО (НА МАТЕРИАЛАХ ДНЕПРОПЕТРОВСКА, ЗАПОРОЖЬЯ И ХАРЬКОВА)

Авторы

  • A. Ju. Gaidai
  • A. V. Liubaretc

Ключевые слова:

Украина, историческая политика, антиправительственные протесты, памятник Ленину, декоммунизация, ленинопад, память, советский период, местная власть

Аннотация

В протестном движении зимы 2013–2014 г. в Украине значительный резонанс как на национальном, так и на локальном уровне получил снос памятников Ленину. «Ленинопад» стал одним из самых заметных явлений в украинской символической политике периода независимости. Рассматривается снос памятников Ленину в трех городах Украины (Днепропетровске, Харькове и Запорожье), в каждом из которых он стал одним из главных символов политических и культурных изменений, произошедших в Украине после2014 г. Для этого кроме материалов региональных и центральных средств массовой информации анализируются интервью с жителями этих городов.

Библиографические ссылки

Карповець М. Міська ідентичність як відкритий проект людського буття // Гуманітарний часопис. 2012. № 2. С.25.

Кравченко В. Україна, Імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії. Київ, 2011. 544 с.

Кулик В. Український націоналізм у час Евромайдану // Критика. 2014. № 7–8. С. 201–202.

Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін.]; за заг. ред. Ю. Шаповала. Київ, 2013. 600 с.

Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. 480 с.

Мусієздов О. Харківська ідентичність: уявлення про місто та його історію як чинники ідентифікації // Серія он-лайн публікацій Центру міської історії Центрально-Східної Європи. 2009. URL: www.lvivcenter.org/download.php?newsid=1074 (дата обращения: 07.04.2016).

Нагорна Л. Історична пам'ять. Теорії, дискурси, рефлексії. Київ, 2012. 234 с.

Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст. Київ, 2008. 405 с.

Склокіна І. Офіційна радянська політика пам'яті про нацистську окупацію України (за матеріалами Харківської області), 1943-1985 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2014. 23 с.

Memory and Change in Europe. Eastern Perspectives / ed. by M. Pakier and J. Wawrzyniak. Berghahn; New York, 2015. 388 р.

Zhurzhenko T. A Divided Nation? Reconsidering the Role of Identity Politics in the Ukraine Crisis // Die Friedenswarte. 2014. Vol. 89, No. 1–2. Р. 249–267.

References

Karpovets' M. Mіs'ka іdentichnіst' yak vіdkritiy proekt lyuds'kogo buttya // Gumanіtarniy chasopis. 2012. № 2. S.25.

Kravchenko V. Ukraїna, Іmperіya, Rosіya. Vibranі stattі z modernoї іstorії ta іstorіografії. Kiїv: Kritika, 2011. 544 s.

Kul'tura іstorichnoї pam’yatі: єvropeys'kiy ta ukraїns'kiy dosvіd / [Yu. Shapoval, L. Nagorna, O. Boyko ta іn.]; za zagal'noyu redaktsієyu Yu. Shapovala. Kiїv: ІPІEND, 2013. 600 s.

Kulik V. Ukraїns'kiy natsіonalіzm u chas Evromaydanu // Kritika. 2014. № 7–8. S. 201–202.

Megill A. Istoricheskaya epistemologiya. M., 2007. 480 s.

Memory and Change in Europe. Eastern Perspectives / ed. by Malgorzata Pakier and Joanna Wawrzyniak. Berghahn: New York, 2015. 388 р.

Musієzdov O. Kharkіvs'ka іdentichnіst': uyavlennya pro mіsto ta yogo іstorіyu yak chinniki іdentifіkatsії // Serіya on-layn publіkatsіy Tsentru mіs'koї іstorії Tsentral'no-Skhіdnoї Єvropi. 2009. URL: www.lvivcenter.org/download.php?newsid=1074.

Nagorna L. Іstorichna pam'yat'. Teorії, diskursi, refleksії. Kiїv, 2012. 234 s.

Nagorna L.P. Regіonal'na іdentichnіst': ukraїns'kiy kontekst. Kiїv, 2008. 405 s.

Sklokіna І. Ofіtsіyna radyans'ka polіtika pam'yatі pro natsists'ku okupatsіyu Ukraїni (za materіalami Kharkіvs'koї oblastі), 1943-1985 rr. [Tekst]: avtoref. dis. ... kand. іst. nauk: 07.00.01 / Sklokіna Іrina Єvgenіvna; NAN Ukraїni, Іn-t іstorії Ukraїni. Kiїv, 2014. 23 s.

Zhurzhenko T. A Divided Nation? Reconsidering the Role of Identity Politics in the Ukraine Crisis // Die Friedenswarte. Vol. 89. No. 1–2 (2014). Р. 249–267.

Загрузки

Опубликован

2020-07-15

Как цитировать

Gaidai, A. J., & Liubaretc, A. V. (2020). «ЛЕНИНОПАД»: ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПРОШЛОГО КАК СПОСОБ КОНСТРУИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО (НА МАТЕРИАЛАХ ДНЕПРОПЕТРОВСКА, ЗАПОРОЖЬЯ И ХАРЬКОВА). PERM UNIVERSITY HERALD. HISTORY / ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, 33(2), 28–41. извлечено от https://press.psu.ru/index.php/history/article/view/3372