КОТЕГОВ, В. П.; МАШЕВСКАЯ, И. В.; ПУЧНИНА, С. В.; СУЛЬДИН, А. С.; АНДРЕЕВ, А. И.; АПУШКИН, Д. Ю.; РАЗУМОВА, М. Ю.; МАЛКОВА, Я. Г.; МАРКОВА, Л. Н. Изучение специфической активности противодиабетического препарата на основе (Z)-этил 2-(4-(4-хлорфенил)-2,4-диоксо-3-(3-оксо-3,4- дигидрохиноксалин-2(1H)-илиден) бутанамидо)-4-метил-5-фенилтиофен-3-карбоксилата. Вестник Пермского университета. Серия «Химия», [S. l.], v. 7, n. 1, 2017. DOI: 10.17072/2223-1838-2017-1-72-82. Disponível em: https://press.psu.ru/index.php/chem/article/view/101. Acesso em: 2 окт. 2022.