(1)
Котегов, В. П.; Машевская, И. В.; Пучнина, С. В.; Сульдин, А. С.; Андреев, А. И.; Апушкин, Д. Ю.; Разумова, М. Ю.; Малкова, Я. Г.; Маркова, Л. Н. Изучение специфической активности противодиабетического препарата на основе (Z)-этил 2-(4-(4-хлорфенил)-2,4-диоксо-3-(3-оксо-3,4- дигидрохиноксалин-2(1H)-илиден) бутанамидо)-4-метил-5-фенилтиофен-3-карбоксилата. ВестникПГУ.Химия 2017, 7.